Styret i Askøy Seilforening 2017

Styret for 2017 vart valt på årsmøte i Askøy Seilforening 16. februar 2016

Alice Syslak
Styreleiar
tlf. 982 16 952
alice.syslak@gmail.com
Harald Gjøsæter
Nestleiar - sport
tlf. 414 79 177
hgjos55@gmail.com
Jan Rune Hopland
Nestleiar - merkantil
tlf. 982 54 045
jrh@printernorge.no
Frank Nyheim
styremedlem - skrivar
tlf. 995 50 474
franknyheim@gmail.com
Arne Pettersen
styremedlem - havnesjef

arne.pettersen@live.no
Finn Espeseth
Styremedlem - regattasjef
tlf. 918 48 527
rog-es@online.no
Anders Jamne
styremedlem - merkantil

anders@jamne.eu
Ove Flatnes
styremedlem - utleigeansvarleg
tlf. 915 24 771
oveflatn@online.no
Eivind Skog
styremedlem - ungdomsrepresentant
tlf.
eivind.skog@yahoo.no
Sandra McCarley
varamedlem
tlf. 480 42 456
askoy.yngling@gmail.com

Generell informasjon

 

MIN SIDE 

 

Alle medlemer i Askøy Seilforening har no fått ei eige side i vårt medlem- og havneregister xmarina. Bruk denne for adresseendring, endring av kontaktinformasjon, søknad om havneplass, sjå faktura osv.

Logg inn med ditt medlemsnummer og tilsendt passord.

 

STYREREFERAT

 

Ved omlegging til ny nettside, og bruk av nytt medlem- og havneregister – så har me flytta sidene for kvar ein legg ut styrereferat. 

Desse finn du no ved å logga inn på “min side” i medlem- og havneregisteret, og så gå på menypunkt “styrereferat”. Her finn du og styrereferat frå fleire år tilbake.

 

ÅRSMELDINGAR & PROTOKOLLAR

 

Ved omlegging til ny nettside og bruk av nytt medlem- og havneregister – så har me flytta sidene for kvar ein legg ut innkallingar til årsmøte, årsmeldingar og protokollar . 

Desse finn du no ved å logga inn på “min side” i medlem- og havneregisteret, og så gå på menypunkt “årsmøte”. Her finn du og dokumenta frå fleire år tilbake.

Kontakt oss / medlemsservice