Styret i Askøy Seilforening 2018

Styret for 2018 vart valt på årsmøte i Askøy Seilforening 15. februar 2018

Alice Syslak
Styreleiar
tlf. 982 16 952
alice.syslak@gmail.com
Harald Gjøsæter
Nestleiar - sport
tlf. 414 79 177
hgjos55@gmail.com
Jan Rune Hopland
Nestleiar - merkantil
tlf. 982 54 045
jrh@printernorge.no
Arne Pettersen
styremedlem - havnesjef
tlf. 907 81 834
arne.pettersen@live.no
Finn Espeseth
Styremedlem - regattasjef
tlf. 918 48 527
rog-es@online.no
Anders Jamne
styremedlem - merkantil
tlf. 454 04 536
anders@jamne.eu
Anne Salbu
styremedlem
tlf. 911 32 561
annesalbu@hotmail.com
Ove Flatnes
styremedlem - utleigeansvarleg
tlf. 915 24 771
oveflatn@online.no
Karl Emil Haugen
styremedlem - ungdomsrepresentant
tlf.
karl.emil@live.no
Trond Nesmann Berntsen
Varamedlem
tlf. 916 92 881
trond.berntsen@gmail.com

Generell informasjon

 

MIN SIDE 

 

Alle medlemer i Askøy Seilforening har no fått ei eige side i vårt medlem- og havneregister xmarina. Bruk denne for adresseendring, endring av kontaktinformasjon, søknad om havneplass, sjå faktura osv.

Logg inn med ditt medlemsnummer og tilsendt passord.

 

STYREREFERAT

 

Ved omlegging til ny nettside, og bruk av nytt medlem- og havneregister – så har me flytta sidene for kvar ein legg ut styrereferat. 

Desse finn du no ved å logga inn på “min side” i medlem- og havneregisteret, og så gå på menypunkt “styrereferat”. Her finn du og styrereferat frå fleire år tilbake.

 

ÅRSMELDINGAR & PROTOKOLLAR

 

Ved omlegging til ny nettside og bruk av nytt medlem- og havneregister – så har me flytta sidene for kvar ein legg ut innkallingar til årsmøte, årsmeldingar og protokollar . 

Desse finn du no ved å logga inn på “min side” i medlem- og havneregisteret, og så gå på menypunkt “årsmøte”. Her finn du og dokumenta frå fleire år tilbake.

Kontakt oss / medlemsservice