Styrereferat - feil i xmarina

Grunnet en feil i Xmarina, så får vi ikke lastet opp referatene fra styremøter for tiden. Referat vil bli lagt inn så snart feilen er rettet opp.

mvh styret