Innkalling til ÅRSMØTE i Askøy Seilforening

Det blir avholdt ÅRSMØTE i Askøy Seilforening TORSDAG 16.FEBRUAR 2017 kl.19:00 på Askøy Seilsportsenter.

 

Vi viser til forhåndsvarsel her på foreningens hjemmeside, samt vår facebookside, datert 18.11.2016 – og kaller med dette inn til årsmøte torsdag 16.februar 2017 kl.19:00 i foreningens klubbhus på Askøy Seilsportsenter.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig for medlemmene på foreningens hjemmeside, www.askoy-seilforening.no, senest en uke før årsmøtet.

Forslag til saker fra medlemmer som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet, dvs senest 02.februar.

 

 ASF

Styret v/ leder Alice Syslak

 

Askøy Seilforening, Friluftsvegen 63, 5310 Hauglandshella