Auke i havneleige

Styret har i styremøte 31.mars 2016 vedteke å auke havneleige for 2016 med 10%.

Styret v/ leiar.